10-11 Aralık 2015 Danimarka Kümeleri Ziyareti

16.12.2015, 00:00'de eklendi

Danimarka'nın enerji konusundaki politikaları ile ilgili çalışmalar incelendi

Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Koordinatörü Pınar Yalman AKCENGİZ 10-11 Aralık Tarihlerinde kümemiz ile ilgili bilgi vermek ve Danimarka yenilenebilir enerji alanında yapılan çalışmaları yerinde izlemek üzere Başkent Kopenhag'daydı.

Ostim'de yer alan kümelenme modeli ve geleceğe dair hedeflerle ilgili çalışmaların paylaşıldığı bu buluşmada olası işbirliği fırsatlarının neler olabileceği de ele alınmıştır.

Danimarka'nın 1970'li yıllarda karşılaşmış olduğu enerji darboğazı sonrasında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasına yönelik politikalar geliştirilmiş.Devlet desteği ile belirlenen hedeflere ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Günümüzde toplam enerji tüketiminin %27'si yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan Danimarka 2050'de enerjisinin %100ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedeflemektedir.

Bu hedefler doğrultusunda küme yapılanmasına önem gösteren Danimarka'da farklı alanlarda yapılanmış 55 tane küme yapısı bulunmaktadır.

Danimarka Ticaret Müşavirliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen seyahate Türkiye'den Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Daire Başkanı, Tübitak temsilcisi, Tübitak Mam Çevre Enstitüsü temsilcisi , İzmir Kalkınma Ajansı Temsilcileri, Ege Bölgesi Sanayi Odası Enerji Komisyonu Başkanı ve Küme Yönetim kurulundan temsilcilerimiz katılmıştır.

Diğer Haberler