İHTİYAÇ ANALİZİNDEN STRATEJİK HEDEF ÖNERİLERİ

30.12.2015, 00:00'de eklendi

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM), T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen 3. Uluslararası Rekabeti Geliştirme (URGE) Projesi’nin ilk aşaması olan ihtiyaç analizi sürecini tamamladı.

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM), T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen 3. Uluslararası Rekabeti Geliştirme (URGE) Projesi’nin ilk aşaması olan ihtiyaç analizi sürecini tamamladı. Yapılan çalıştayla stratejik hedefler belirlendi.

‘İş ve İnşaat Makineleri ve Yedek Parçaları III. URGE Projesi” adını taşıyan projenin 30 firmayı kapsayan ihtiyaç analizi, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından firmalara ziyaretler düzenlenerek yapıldı. Proje firmalarının katılımıyla düzenlenen çalıştayda firmalar özelindeki analiz raporları paylaşıldı.

İŞİM Kümelenmesi URGE Projesi Yöneticisi Esma Akyüz, İŞİM ’in 8 yıldan bu yana pek çok başarılı projeye imza attığını belirterek, “2011-2014 yılları arasında 2 adet URGE projesi bitirdik ve firmaların toplam ihracat cirolarında %121 lik bir artış görüldü. 3. URGE’ nin de ihtiyaç analizi çalışmasını tamamladık ve şimdi sıra dünya pazarlarına açılmakta” dedi.

“Kamu bizi dinlemeli”

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, İŞİM üyelerinin ihracattan önce iç pazar potansiyelini değerlendirebilmek için ilgili kamu kurumlarıyla yerli üretimi tercih etmeleri konusunda görüşülmesini önerdi. İŞİM’in sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkati çeken Aydın, “Kamu bizi dinlemeli. Küme olarak sivil toplum kuruluşuyuz.” görüşünü paylaştı.

İhtiyaç analizi çalışmasını gerçekleştiren TTGV Uzmanlarından Deniz Bayhan, Mahmut Kiper, Tülay Akarsoy Altay ve Pelin Durtaş çalıştay da birer sunum yaptılar. Uzmanlardan Deniz Bayhan, OSTİM’le 6 proje gerçekleştirdiklerine değindi. Bayhan, İŞİM için, Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler (GZFT) analizi yaptıklarını anlattı. Bayhan, yapılan analiz neticesine uygun olarak İŞİM için stratejik hedef önerileri belirlediklerini vurguladı.

İç pazar büyükse ihracat gelişiyor

TTGV Uzmanı Tülay Akarsoy Altay, ‘Dünyada ve Türkiye’de İş ve İnşaat Makineleri Sektörü’ başlıklı sunum yaptı. Sektörün 2014 yılı küresel gelirinin 159 milyar dolar olduğunu belirten Altay, Kuzey Amerika ve Avrupa pazarında satışlarda artış gözlendiğini kaydetti.

Bütün sanayileri iç pazarlarının beslediğini savunan TTGV Uzmanı, Amerika Birleşik Devletleri’nin hem büyük bir pazar hem de büyük bir ihracatçı olduğu örneğini verdi.  “Ama Türkiye’de bu böyle değil. Pazar kapasitesi ve ihracatı dengeleyecek tedbirler alınmalı.” uyarısında bulundu.

Altay, sektöre ilişkin ayrıca şu bilgileri verdi: Türkiye, Avrupa’nın dördüncü büyük iş makineleri pazarı. Aynı zamanda iş makineleri imalat sanayinde Avrupa’nın 9. büyük ülkesi konumunda.

 

STRATEJİK HEDEFLER

  • Firmaların kurumsallaşmaları, markalaşmaları, tanıtım ve pazarlama konusundaki darboğazları aşmaları, ihracatlarını arttırmaları için gerekli entelektüel sermayeyi (İnsan kaynağı, yapısal sermaye ve ilişkisel sermaye bileşenleri) oluşturmak ve beş yıl içinde pazar paylarını ikiye katlamak.
  • Ankara’da yerli üretim yapan küme firmalarının, büyük küresel rakipleri karşısında güçlü olmaları için gerekli tedbirleri üreterek İŞİM’i beş yıl içerisinde uluslararası sektörde imalat yetkinliği açısından aranan bir küme haline getirmek.
  • Küme firmalarının üretim altyapılarını, kalite güvence altyapılarını modernize etmelerini, firmaların ileri üretim yöntemlerini kullanmalarını sağlayacak önlemleri geliştirerek İŞİM kümesini üretim merkezine dönüştürmek.

İlgili Fotoğraflar

Diğer Haberler