Test

Ankara İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunun 03.12.2020 Tarihli 2020/86 Sayılı Kararı

03.12.2020, 16:19'de eklendi

Mesai saatlerinin 08.00-18.00 olarak düzenlenmesi hakkında

Ankara İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunun 03.12.2020 Tarihli 2020/86 Sayılı Kararı ile Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için mesai saatlerinin 08.00-18.00 olarak düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

İlgili Karar'da düzenleme şu şekilde ifade edilmiştir:

  • Konuyla ilgili, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yoğun talepleri üzerine ve ilimizde salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup, İlimizde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için; Mesai saatlerinin 08:00-18:00 olarak düzenlenmesine, işletmelerce; ihtiyaç duyulması halinde, (sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kararlar ve bu kararlardaki istisna hükümlerine uyulmak şartıyla) yapacakları fazla mesai ve /veya vardiya saatlerinin de buna göre teselsül ettirilmelerine,
  • Bu düzenlemeden, faaliyet konusu üretim veya imalat olmayan işletmeler ile serbest meslek mensuplarının (banka, mali müşavirgibi yardımcı sektörlerin) muaf tutulmalarına,

Kararın tamamı ekte sunulmuştur. 

İlgili Dosyalar

Ankara İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunun 03.12.2020 Tarihli 2020/86 Sayılı Kararı

Diğer Duyurular