Test

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 18.11.2020 Tarihli Mesai Saatlerini de İçeren İlişkin Kararı

19.11.2020, 21:05'de eklendi

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 18.11.2020 tarih ve 2020/82 sayılı Kararı yayımlanmıştır. Kararın; F maddesinde MESAİ SAATLERİNE İLİŞKİN şunlar kaydedilmiştir:

“F- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 09.11.2020 tarih ve 2020/79 sayılı Kararı ile; İlimizde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 16.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Mesai saatlerinin 07:00- 16:00 olarak düzenlenmesine, vardiya saatlerinin de buna göre teselsül ettirilmelerine karar verilmişti. Konuyla ilgili, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yoğun talepleri ve ilimizde salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup, İlimizde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için Mesai saatlerinin 07:00- 16:00 olarak düzenlenmesine, mesai, fazla mesai ve /veya vardiya saatlerinin de buna göre teselsül ettirilmelerine, bu konuda mesai başlangıcının 07:00 olması kaydıyla mesai bitiş saatlerinin, 17:00 - 19:00 saatleri arasında olmamak kaydıyla, firmaların kendilerince belirlenmesine, Bu düzenlemeden üretim dışında kalan işletmeler ile serbest meslek mensuplarının (Banka, Ticarethane, Mali müşavir, Oto tamircisi ve Lastik tamircisi.) muaf tutulmalarına, Oy birliği ile karar verildi.”

ilgili karar ekte sunulmuştur.

İlgili Dosyalar

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 18.11.2020 Tarihli Mesai Saatlerini de İçeren İlişkin Kararı

Diğer Duyurular