Test

Atık Yağ Üreticilerinin 1 Ocak 2021’e Kadar İzin Belgesi Alması Gerekmektedir

02.09.2020, 16:06'de eklendi

Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre; motor yağı değişimi yapılan işletmelerin 01/01/2021 tarihine kadar Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden izin belgesi almaları ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmaları gerekmektedir.

Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen Atık Yağlar konusundaki yazıda; Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il Müdürlüğüne başvurarak Ek-3'te yer alan belgeyi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlü oldukları belirtilmiştir.

Yazıda, motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1/1/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlü oldukları hatırlatılmıştır.

Bu doğrultuda motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, Belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve   diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin 1/1/2021 tarihine kadar anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde izin belgesi alması ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olması gerektiği bildirilmiştir.

Ücretsiz olarak düzenlenecek Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi ile ilgili ilgililer tarafından gerekli başvuruların yapılması gerektiği hatırlatılmıştır.

İlgili yazıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İlgili Dosyalar

Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Atık Yağlar Hakkındaki Yazısı

Diğer Duyurular