Üretimin kalbi… Ostim Organize Sanayi Bölgesi…

27.10.2016, 09:55'de eklendi

5.000 işletme, 50 bin çalışan, 17 ana sektör 139 işkolunda on binlerce farklı ürünüyle Ostim, düşünce ve hayal gücüyle, hayatın her alanında, ihtiyaçları üretiyor!

Başkent Ankara’nın batısında 5 milyon metrekare alan üzerinde, havaalanı, otobanlar, kamu kurumları ve ana sanayi firmalarına yakın, komşu sanayi bölgeleriyle birlikte bir sanayi havzası.

1967 yılında Ruhu idealist, dimağı realist Cevat Dündar ve arkadaşlarının liderliğinde, küçük sermayelerle büyük idealler ışığında kurulan; 80’li yılları yapılaşma, 90’lı yılları kurumsal organizasyon ile tamamlayan ve 2000’li yıllarda atılım hamlesine imza atan Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi; Ostim, hayalden gerçeğe dönüşen bir girişimcilik başarısı...

1997 yılında kendini Organize Sanayi Bölgesi’ne dönüştüren Ostim, Bölge Müdürlüğüne bağlı, elektrik, doğalgaz, imar, ruhsat, insan kaynakları, bilişim ve tanıtım alanlarındaki hizmet birimleri, kamusal hizmet merkezleri, sosyal yaşam alanları, lojistik imkanları, eğitim, sağlık ve spor tesisleri ile tam donanımlı bir sanayi kenti...

5.000 işletme, 50 bin çalışan, 17 ana sektör 139 işkolunda on binlerce farklı ürünüyle Ostim, düşünce ve hayal gücüyle, hayatın her alanında, ihtiyaçları üretiyor!

Ostim, farklı sektörlerde yedek parça ve yan sanayi imalatından komple endüstriyel tesis kurulumuna kadar çok geniş bir yelpazede faaliyet gösteren esnek imalat yeteneğine sahip işletmeleri ile Türkiye’nin en büyük tedarik merkezi...

Ostim Organize Sanayi Bölgesi, çağın gereklerine uygun altyapı, işbirliği ve dış tedariğe elverişli üst yapı unsurlarıyla, rekabetçi ve yenilikçi projelerin bir parçası olmak isteyen yatırımcılara fırsatlar sunan bir cazibe merkezi...

Ostimli işletmeler, bölgeye odaklanmış destek kuruluşları ve ara yüzleriyle, işletme danışmanlığı, yaşam boyu eğitim, nitelikli iş gücü, ar-ge, ür-ge, inovasyon, bölgesel tanıtım ve markalaşma, ulusal ve uluslararası pazarlama alanlarında planlı ve sürekli bir biçimde destekleniyor.

40 yıla yakın üretim tecrübesiyle işkollarında ihtisaslaşan işletmeler, bölgesel ve sektörel kalkınma idealinde, kümelenme modeli ile bir araya gelerek ülke ihtiyaçlarına çözüm üretiyor.

Kümelenme modelinin en başarılı örneklerini sergileyen Ostim, yüksek nitelikli Kobileri, üniversiteler, kamu ve sivil destek kuruluşları gibi değer zincirini oluşturan paydaşlarla ortak vizyonda buluşturuyor...

Ostim, ülke ihtiyaçlarını yerli üretimle karşılayarak stratejik sektörlerdeki yoğun ve zorunlu ithalatın da önüne geçmeyi hedefliyor.

Savunma ve havacılık sanayiinde edindiği deneyimden yola çıkan Ostim, yerli üretimi destekleyecek her türlü sivil ofset uygulamasının da hayata geçirilmesinde proaktif rol üstleniyor.

Düşük girdi maliyetleriyle üretim imkanı sağlayan altyapı,

Çok farklı disiplinlerde esnek üretim yeteneği, planlama, ar-ge, tasarım ve mühendislik deneyimi ile işletmeler, ihtiyaçlar çerçevesinde planlı programlı olarak kurulmuş profesyonel destek kuruluşları, uzmanlaşmış çözüm ortakları ve müzakereci katılıma açık yönetişim anlayışıyla Ostim; BÖLGESEL BİR KALKINMA MODELİ

Ostim, Türkiye’de başarısını kanıtlayan ve uluslar arası alanda örnek gösterilen Bölgesel Kalkınma Modeli için, tarih ve coğrafyamızın verdiği sorumlulukla, Ortadoğu, Afrika, Orta Asya ve Balkanlar başta olmak üzere tüm dünyada bilgi ve tecrübelerini paylaşarak tarihi bir misyonu da üstleniyor...

Ostim, rekabetçi piyasa koşullarında, talep odaklı, ortak tasarım-ortak üretim anlayışıyla işletmelerini Sanal Fabrika Vizyonuna taşıyor...

İşletmelerin çekirdek yeteneklerini, makine parkını, nitelikli iş gücünü, bilgi ve yazılım sisteminde birleştiren Ostim, Sanal Fabrika vizyonu ile, ana sanayi kuruluşları için esnek tedarik zinciri, şemsiye işletmeler için entegre üretim merkezi, son kullanıcılar için ise hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim yapan dev bir fabrika...

Üretimin buluşma noktası Ostim, Türkiye ve Dünya için Hep birlikte üretiyor.