Test

Çalışma İzni Görev Belgelerinde Süre Uzatımı

03.05.2021, 09:39'de eklendi

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Genelgeye göre; muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-Başvuru sistemi üzerinden belge alamayanlar için, 29 Nisan tarihli daha önceki Genelge ile yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun (https://bit.ly/338ToX9) işveren ve çalışan tarafından manuel düzenlenerek imza altına alınarak kullanılabilmesine ilişkin süre uzatılarak 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 24.00’e kadar kullanılmasına imkan tanındı. 

Bakanlık tarafından; tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan işkollarında üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve muafiyetlerin suistimal edilmesini önlemek amacıyla, sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf iş yerlerinde görevli kişilere e-Başvuru sistemi üzerinden “çalışma izin belgesi” veya manuel olarak doldurularak çalışan ve iş yeri yetkilisince imzalanıp onaylanan “çalışma izni görev belgesi formunu” alma ve denetimlerde ibraz etme zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı.

Nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduğunda; sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için aşağıda yer lan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatıldı.

Son olarak Valiler ve kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde çalışma izni görev belgeleri detaylı olarak kontrole tabi tutulacağı ve herhangi bir suiistimalin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemler gerçekleştirileceği ifade edildi.

Genelge için tıklayınız 

Görev Belgesi Formu için tıklayınız

07.05.2021 tarihli İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu Kararı için tıklayınız

 

Diğer Duyurular