Test

İlan ve Reklam Vergisi hakkında bilgilendirme

23.02.2020, 00:00'de eklendi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Yenimahalle Belediye Başkanlığı tarafından sanayicilerimize

İLAN VE REKLAM VERGİSİ HAKINDA BİLGİLENDİRME

 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Yenimahalle Belediye Başkanlığı tarafından sanayicilerimize ilan ve reklam vergisi tahakkuk ettirildiği ve buna ilişkin tebligatların gönderilmeye başlandığı bilgisi alınmıştır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinde Belediyenin görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Madde metninde, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerinin saklı olduğu açıkça ifade edilmiştir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 12. maddesine göre “ilan ve reklam gelirleri” OSB'nin gelirleri arasında sayılmıştır. Anılan yasal düzenlemeler sebebiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ile görüşülmüş ve ilan ve reklam vergisinin Belediyeler tarafından alınmaması gerektiği hususunda görüş birliğine varılmıştır.

Konuya ilişkin emsal mahkeme kararı olup olmadığı hususunda yaptığımız inceleme ve araştırma sonunda; başka Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan bir kısım işletmenin haklarında tahakkuk ettirilmiş olan ilan ve reklam vergilerinin iptali için açtıkları davalarda ilan ve reklam vergilerinin iptaline karar verildiği belirlenmiştir. Emsal kararlar ektedir.

Bu sebeplerle, ilgili Belediyeler tarafından tahakkuk ettirilmiş ilan ve reklam vergilerine ilişkin tebligat yapılmış olması halinde yukarıda anılan mevzuat ve emsal mahkeme kararları doğrultusunda dava için yasal süre de nazara alınarak hareket edilmesi konusunu bilgilerinize sunarız. 15.02.2016

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu

 

Ekler:

  1. 5393 Sayılı Belediye Gelirleri kanunu 14. Maddesi.
  2. 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 12. Maddesi.
  3. T.C. İzmir 1. Vergi Mahkemesi Kararı ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. Kurul Kararı.
  4. T.C. Kocaeli 1. Vergi Mahkemesi Kararı.
  5. T.C. Ankara 5. Vergi Mahkemesi Kararı.

Diğer Haberler