Test

Sokağa Çıkma Kısıtlaması Çalışma İzinleri Hk.

11.12.2020, 14:27'de eklendi

Sokağa çıkma kısıtlaması istisnası kapsamında Ankara Ticaret Odası (ATO) üyeleri ATO’dan, Ankara Sanayi Odası (ASO) üyeleri ASO’dan izin işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Bilindiği üzere T.C. Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 01.12.2020 tarih ve 2020/85 sayılı kararı ile;

 • Yeni bir karar alınıncaya kadar ilimiz genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,
 • Hafta içerisinde yer alan günlerde ise (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,
 • Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla yukarıda anılan kararın C Bölümünde belirtilen yerler ve kişilerin (https://bit.ly/2Kjtjyf) kısıtlamadan muaf tutulmasına,

karar verilmiştir.

Ankara Valiliği ile yapılan görüşmelerde edinilen bilgiye göre; Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunun 01.12.2020 tarih ve 2020/85 sayılı kararı uyarınca SOKAĞA ÇIKMA İSTİSNASI KAPSAMINDA OLAN İŞLETMELERDEN; ANKARA TİCARET ODASI (ATO) ÜYELERİ ATO’DAN, ANKARA SANAYİ ODASI (ASO) ÜYELERİ ASO’DAN İZİN İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEKLERDİR.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Üyeleri

 • Sokağa çıkma kısıtlamasından istisna tutulan firmalar, Valilikçe belirlenen NACE kodlarına göre tespit edilmektedir.
 • ATO üyesi muafiyet kapsamındaki firma yetkililerinin ve yanlarında çalışanların, denetimlerde bu kapsamda olduklarını belgelendirebilmelerini teminen, https://calismaizni.atonet.org.tr/ linkinde yer alan formun doldurulması ve ekrana SGK ‘Sigortalı Hizmet Listesi’nin görüntüsünün yüklenmesi gerekmektedir.
 • Muafiyet kapsamında olan firma yetkilileri ve çalışanları için, muafiyet kapsamında olduğunu belirtir SMS, hak sahibinin GSM hattına, başvuruyu takiben, işlem sırasına göre iletilecektir.
 • Başvuru talepleri haftalık olarak yapılacak olup, gelen SMS sadece o hafta  sonu için muafiyet sağlamaktadır.
 • Başvurular sadece ATO üyesi firmalar tarafından yapılabilecektir.
 • Başvurular 16-17 Ocak 2021 tarihlerini kapsayacaktır.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Üyeleri

 • https://www.aso.org.tr/dilekce/ linkinde firma vergi numarası girilerek başvuruda bulunulacaktır.
 • Firma yetkilileri ve çalışanları için, muafiyet kapsamında olduğunu belirtir SMS, izin başvurusunda bulunanların GSM hattına, başvuruyu takiben iletilecektir.
 • Başvuru talepleri haftalık olarak yapılacak olup, gelen SMS sadece o hafta sonu için muafiyet sağlayacaktır.
 • Sadece ASO üyesi firmaların başvuruları kabul edilecektir.
 • SON BAŞVURU 30.12.2020 ÇARŞAMBA SAAT 18.00'A KADARDIR.
 • Başvurular 16-17 Ocak 2021 tarihlerini kapsayacaktır.

Muaf tutulan sektörler ve NACE kodları için tıklayınız

Sorularınız için

 • Ankara Ticaret Odası (ATO) 4440286
 • Ankara Sanayi Odası (ASO) 03124171200
 • OSTİM OSB WhatsApp 05302927158

Diğer Duyurular