Homepage ›› Technology and Informatics

Technology and Informatics

Teknoloji ve Bilişim

Teknoloji ve bilişim, üretimin en yüksek değerle gerçekleştiği alanların başında gelir. Yazılım, uygulama ve diğer çözümlerle tonlarca ürünün getiremeyeceği değeri ihracat tarafına kazandıran bu sektör OSTİM bünyesinde daha güçlü yatırımlara ulaşıyor. Üretim ve sanayi kentinde katma değeri zirveye çıkaracak yaklaşımlarla pek çok marka Türkiye’nin ve Ankara'nın kalkınmasına katkı sağlıyor.

Teknoloji ve bilişim sektöründe çözüm üreten markaların sadece sayıca değil nitelik bakımından da ciddi manada artış gösterdiğini ifade etmek gerekir. Bu çerçevede mal ve ürün ihracatı boyut değiştirmeyi başarmıştır. Bu kapsamda teknolojik ürünler ve bilişim çözümleri üreten firmaların çeşitlenmesi de sağlanmıştır.

Yazılım – Bilişim ve Bilgisayar Programları

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda gerçekleşen üretim süreçlerinde yazılım ve bilişim en önemli alanlardan bir tanesi olmayı başarır. Bu çerçevede tonlarca ürün ihraç eden firmaların aksine bir mikroçip büyüklüğündeki ürün ve hizmet imalatı ile katma değeri yüksek satışlar gerçekleşir. Ankara'da OSTİM bünyesinde varlığını sürdüren pek çok marka yazılım ve bilişim sektörüne yatırımlar yaparak katma değeri en iyi noktada olan ürünlerle kalkınmanın destekçisi olmayı başarır.

Network Sistemleri

Network sistemleri, bilişimin en özel alanlarından bir tanesi olarak ağ çözümleri sunmayı başarır. Büyük fabrikalarda gerçekleşen üretimlerin aksine küçük alanlarda nitelikli iş gücü ile beklentilerin üzerine çıkacak üretimler yapılmaktadır. Türkiye’nin en büyük eksikliklerinden bir tanesi olan katma değeri yüksek üretimi ortaya koymada önemli rolü olan bu alan OSTİM bünyesindeki onlarca marka sayesinde ihtiyaca yönelik çözümler geliştirir. Gerek ulusal gerekse de uluslararası pazarlarda değer gören çözümlerle Türkiye’nin kalkınmasında rolünü fazlasıyla yerine getirir.

Haberleşme Cihazları

Haberleşme, teknolojik üretimin en önemli safhalarından bir tanesini teşkil etmektedir. Bu kapsamda üretilen cihazlar gerek bireysel gerekse de kurumsal anlamda çok ciddi bir talebe cevap verir. OSTİM bünyesinde gerçekleşen üretim ile birlikte ihtiyaçlara cevap verecek olan ürünlerle teknolojik değeri ve katma değeri yüksek çözümler üretilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletme mantığıyla kurularak uluslararası markalara dönüşmesi muhtemel işletmelerin yer aldığı OSTİM’de teknolojiyi gerçek anlamda kullanmak adına üretim devam etmektedir. Türkiye’de sürdürülebilir üretim anlayışına katkı sağlaması adına önemli olan bu sektör sanayi kentinin kalkınması ve büyümesinde de değerlidir.

Bilgisayar Satış ve Servis

Bilgisayarın insan yaşamı için önemi düşünüldüğünde bu alanda çözüm üreten markaların üretim, dağıtım ve perakende sektörü için önemi anlaşılabilir. OSTİM bünyesinde faaliyetlerine devam eden pek çok marka bilgisayar satış ve teknik destek çözümleri çerçevesinde beklentilere cevap verir. Üretim gerçekleştirilmeyen bir alt sektör olsa da bilgisayar satış ve teknik servisi sürdürülebilir üretim süreçlerinin önemli bir parçasıdır. Üretim, satış ve pazarlamada kullanılan bilgisayar çözümlerine yönelik sorunların giderilmesini hedefleyen bu hizmetlerle üretime destek verilmesi sağlanır.

Ar-Ge ve Mühendislik Hizmetleri

Araştırma ve geliştirme süreçleri katma değeri yüksek ürün imalatında en önemli aşamaları ifade eder. Bu çerçevede sanayi kenti bünyesinde üretim ve çözüm ortaklığı gerçekleştiren pek çok marka hem kendi üretimlerini hem de ortağı oldukları markaların üretimini destekler. İstihdamın arttırılması ve üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi kapsamında oldukça değerli olan ar-ge çalışmalarında kusursuz çözümlere imza atılmaktadır.

OSTİM, Türkiye’nin itici gücü olma ideali ile hareket ederken bu anlayışı her geçen gün daha ileri bir seviyeye taşıyarak teknoloji ve bilişim alanında değeri tartışılmaz ürünler tasarlanmasına olanak sağlar. Bu çerçevede Türkiye’nin üretim merkezi olmayı başaran OSTİM, sürülebilir başarı ve üretime kusursuzluğu ortaya koymak adına dikkat çekmeyi başarır.

ülkemiz ve Başkentimiz Ankara'nın en güzide teknoparklarından birisine sahip oloan OSTİM teknolojik gelişmelerede öncülük etmektedir.