Anasayfa ›› OSTİM Dijital Dönüşüm Ofisi

OSTİM Dijital Dönüşüm Ofisi

 • OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösterecek ve bölgedeki bağlı tüm imalatçı firmalarla çalışmalar yürütmek.
 • Ofis, OSTİM üyeleri ile üretimde dijital dönüşümün farkındalığının oluşturulması konusunda İnsan ve Yapay Zekâ Derneği ile çalışmalar yapmak.
 • Organize Sanayi Bölgesine ait yasal çerçeveyi koruyarak, dijitalleşme sürecinin getirdiği teknolojik değişikliklere olan adaptasyonu iyileştirmek için bölgesel ve uluslararası teşvik kuruluşlarıyla iş birliği yapmayı teşvik etmek.
 • Milli geliştirilen bilişim teknolojilerini öncelikli kullanarak, OSTİM’de yer alan imalatçı firmaların dijitalleşmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
 • Dijitalleşme sürecinde bölge ekosistemindeki imalatçı firmaların dijital dönüşüm uygulamalarının koordinasyonu ve iş birliği ile yol haritasını belirlemek.
 • Otomasyon ve proses, süreç dijitalizasyonu ile ilgili, firmaların OSTİM OSB’nin merkezi veri barındırma ve yönetim altyapısına entegrasyonu.
 • Yenilikçi girişimciliğin desteklenmesi için ön plana çıkan bilginin ticarileştirilmesi için üretilen Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin OSTİM üye firmaları adına teknoloji modernizasyonu modeli ile yaygınlaştırılmasını sağlamak.
 • Dijital dönüşümün tüm evreleri, birimleri ve katmanları kapsayan dilde tüm ilgili firmalara ortak dilde anlatmak.
 • En son teknolojik gelişmeler takip edilerek; doğru firmalarda, doğru ürün ve hizmetlerin seçilerek uygulanmasının sağlanması.
 • İmalatçı firmaların dijital dönüşüm süreçlerine hazırlanması, ihtiyaçlarının tespit edilmesi, fizibilite raporlarının hazırlanması ve kurumları teşvik edecek sübvansiyon modellerinin geliştirilmesi.
 • İmalatçı firmaları dijital dönüşüm süreçlerine teşvik edici Ar-Ge ve Ür-Ge’ye dayalı projeler geliştirilmesi ve bu firmaların dijital dönüşüm uygulama yol haritasının belirlenmesi.
 • Üniversite - sanayi iş birliği örnek dijital dönüşüm uygulamaları ile OSTİM modelinin oluşturulması.
 • OSTİM Tek Fabrika Projesi’nin gerçekleşmesine hizmet etmek.

Tel: (0312) 385 50 90 (1381)