Anasayfa ›› OSTİM Hakkında

OSTİM Hakkında

İş birliği, Güç Birliği, Ortaklaşa Rekabet... OSTİM Sizin Fabrikanız

Ankara’nın öncü sanayi bölgelerinden biri olarak yarım asrı geride bırakan OSTİM, 17 sektör ve 139 işkolunda, 6.500’den fazla işletme, 65.000’den fazla çalışanın faaliyet gösterdiği, milli ihtiyaçların karşılanmasında bir çözüm merkezi olarak uluslararası marka değerine sahip bir KOBİ kentidir.

Merhum Cevat Dündar ve bir grup müteşebbisin 1967’de temellerini attığı OSTİM, günümüzde KOBİ’lerin ideallerini büyüterek Türkiye’de “ortaklaşa rekabet” ve “güç birliği” kavramlarını belleklere yerleştirmiştir.

7/24 yaşam 

OSTİM, 1997 yılında OSB statüsü alarak bölge işletmelerinin sorun ve ihtiyaçlarına yönelik kaliteli ve düşük maliyetli altyapı, girdi ve üstyapı üretim ekosistemini güçlendirmiştir. OSTİM’de üretim ortamında ihtiyaç duyduğunuz her türlü yatırım, izin, alt yapı temini vb. hizmetlere “tek adımda” erişebilir, hızlı ve kaliteli bir şekilde temin edebilirsiniz.

7/24 yaşamın sürdüğü; üretim tesisleri, kamu hizmet birimleri, yaşam alanları, sağlık, eğitim ve sivil toplum kurumlarıyla farklılıklarını ortaya koyan bu büyük yapıda, güvenli ve verimli bir üretim ortamında yer alabilirsiniz.

İşletmelerin gelişimlerine yönelik ihtiyaçlarınız için uzmanlaşmış OSTİM kurumlarından eğitim, danışmanlık, istihdam, rehberlik, Ar-Ge, teknoloji transferi, pazarlama, tanıtım vb. alanlarda destek alabilir, iş birliği yapabilirsiniz.

Sektörel uzmanlaşma

Bölge işletmelerinin rekabetçiliğinin artırılması amacıyla stratejik sektörler çeşitli modellerle desteklenmiş, bölgede üretim ve tasarım yeteneklerinin gelişmesi ve özellikle savunma, havacılık, raylı sistemler, medikal, iş ve inşaat makineleri, haberleşme teknolojileri, enerji, kauçuk teknolojileri alanlarında uzmanlaşma sağlanmıştır. Yüksek tasarım ve üretim kabiliyetine sahip işletmelerimiz, bölgede bulunan çok sayıda iş kolunun altyapısını ve donanımını kullanarak büyük hacimli işlere imzalarını atmaktadır.

Bu stratejik sektörlerde bölgede yer alan 7 farklı başlıktaki kümelenme, bölgenin tüm Ankara sanayisi başta olmak üzere ulusal üretim yetenekleriyle de iş birliği imkanı sağlamaktadır. Zaman içinde faaliyet gösterdikleri sektör içinde bir bilgi ve tecrübe odağı halini alan kümeler, yenilikçi ürün ve projelerin geliştirilmesi için en verimli iletişim ve etkileşim ortamı sağlamaktadır.

Üretim tecrübesi ve yeteneği, bütünlükçü, yenilikçi ve sürdürülebilir çalışmalarıyla uluslararası bir örnek ve ilham kaynağı OSTİM, ülke sanayinin rekabet gücüne hizmet vermeye devam ediyor.