Anasayfa ›› İmar ve Altyapı Müdürlüğü

İmar ve Altyapı Müdürlüğü

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nin sürekli değişen yapısının daha da modern bir yüze kavuşması için çalışan İmar ve Altyapı Müdürlüğü; çap, yol kotu, tevhit, imar planları, inşaat ruhsatları, yapı kullanma izin belgeleri, yapı denetim işlemleri ile kaçak ve uygunsuz yapılara müdahale faaliyetlerinin yanısıra çevre düzenleme, kaldırım ve tretuvar, yol, yağmur suyu hatları, pissu hatlarının ve içme suyu hatlarının yapılması onarılması faliyetleri de ASKİ ile birlikte yürütülmektedir.

Nasıl çap belgesi alırım (tıklayınız)
Nasıl ruhsat alırım (tıklayınız)
Nasıl yapı kullanma izni belgesi alırım (tıklayınız)

İmar durumu ve plan notları için tıklayınız.

 

Tel: (0312) 385 50 90 (1206)