Anasayfa ›› Yapı kullanma izni

Yapı kullanma izni

YAPI KULLANMA İZNİ (İSKAN) İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 1. Vergi ilişik kesme belgesi (Rüzgarlı Veraset ve Harçlar Dairesi’nden)
 2. Kapı numarası (Fen İşleri Numarataj Şube Müd.)
 3. Kanal vizesi (Ank. B.Sehir Bel. ASKİ Yenimahalle Şubesinden)
 4. SSK ilişik kesme belgesi
 5. Sığınak raporu
 6. 13x18 ebadında 2 şer adet bina cephe fotoğrafları (tüm cephelerden)
 7. Çevre raporu (OSB İmar ve Altyapı Müdürlüğü'nden)
 8. Asansör kullanma izin belgesi (OSB İmar ve Altyapı Müdürlüğü'nden)
 9. Vizelerin yapı ruhsatına işlenmesi (OSB İmar ve Altyapı Müdürlüğü’nden)
 10. İnşaatın Fenni Mesulünün uygunluk raporu
 11. Yapı kullanma izni için harç ve ücretlerin OSB İmar ve Altyapı Müdürlüğü hesabına yatırılması
 12. 4708 sayılı yapı denetim kanunu kapsamında olan binalar için yapı denetim kuruluşunun uygunluk raporu ve ilgili evrakları
 13. Cins değişikliği krokisi(Yenimahalle Kadastro ve Tapu Sicil Müdürlüklerinden)
 14. Tapu Tescil Belgesi (Yenimahalle Kadastro ve Tapu Sicil Müdürlüklerinden Geçerlilik süresi 15 gün)
 15. Emlak vergi beyan değeri (Yenimahalle Bel. Emlak servisinden)
 16. Yapı denetim Firmasının Vergi Levhası Fotokopisi
 17. Mal sahibi - Müteahhit - Proje Müellifleri - Mimar - Yapı Denetçilerinin Kimlik Fotokopileri
 18. OSB Aidat Borcu Yoktur Yazısı (OSB Muhasebe Md.)
 19. İtfaiye Raporu (Ank. Bş. Bld. İtfaiye Daire Başk.)