Anasayfa ›› Sıfır Atık Yönetmeliği

Sıfır Atık Yönetmeliği

12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak Sıfır Atık Yönetimi konusunda çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda Sıfır Atık Yönetmeliği Madde 11'de Organize Sanayi Bölgelerinin yükümlülükleri belirtilmiştir.

MADDE 11 – (1) Organize sanayi bölgesi yönetimleri ve havalimanı/terminal işletmecileri 10 uncu maddede verilen yükümlülüklere ilave olarak;

a) Sınırları içerisinde sıfır atık yönetim sisteminin planlanması, kurulması, uygulanması ve izlenmesine yönelik gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamakla,

b) Sıfır atık yönetim sistemine geçiş süreci de dahil olmak üzere, mevcut atık yönetim hizmetlerinin sıfır atık yönetim sistemine entegre edilmesine yönelik planlama yapmakla, sınırları içerisindeki tüm kurum, kuruluş ve işletmelerin bu plana uymasını sağlamakla yükümlüdür.

Bu kapsamda, OSB içerisinde faaliyet gösteren firmaların Entegre Çevre Bilgi Sistemine giriş yaparak firma kaydı oluşturması, kayıt işleminden sonra Sıfır Atık Bilgi Sistemine giriş yaparak firma bilgilerini doldurması zorunludur. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra Bakanlık sistemi tarafından verilen dilekçenin ıslak imzalı olarak OSTİM OSB Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Kayıt işlemlerini anlatan sunum dosyası ve yazıda bahsi geçen Sıfır Atık Yönetmeliği EK’ tedir.