Anasayfa ›› Nasıl Ruhsat Alırım?

Nasıl Ruhsat Alırım?

(yapı denetimli)

1.Dilekçede planlanan inşaata başlama ve bitirme tarihi belirtilecek
2. Harçlar ve hizmet karşılığı alınan ücretler belgesi(Yapı Ruhsatı Ücretleri Hesap Formu) ve OSB aidat borcu olmadığına dair OSB Muhasebeden Yazı
3. Stabilize yol yazısı ve keşif özeti
4. Kanal katılım yazısı ve keşif özeti
5. Kapı numarası (Fen İşleri Numarataj Şube Müd.)
6. Tapu Tescil Belgesi (15 günü geçmemiş – Y.Mah. Tapu Sicil Md.)
7. Yeni İmar Durumu Çap (1 Yılı geçmemiş – OSB İmar Md.)
8. Müteahhit – Mal Sahibi Sözleşmesi (Noter Tasdikli Aslı)
9. Müteahhit – Mal Sahibi Vergi Kayıt Belgesi
10. Müteahhit ’in Sicil Belgesi (Ticaret Odasından),
11. Müteahhit Yambis No (Çevre ve Şehircilik Bakanlığından)
12. Toprak Hesap Cetveli – Toprak Taahhütnamesi (Proje Müellifince Onaylı)
13. Metrekare Cetveli (3 adet) (Proje Müellifince Onaylı)
14. İmza Sirküleri – Şirket Yetkililerinin (Aslı)
15. Vekaletname (Aslı)
16. TEDAŞ , ASKİ, EGO  İlişik Kesme yazısı (yıkılacak yapılar için)
17. Şantiye Şefi Sözleşmesi, İkametgah İlmühaberi, TC Kimlik No, Oda Kayıt Belgesi Fotokopis

ONAYLI PROJELER 4’er TAKIM

1.Mimari (OSB onaylı) - Yangın Tahliye (İtfaiye onaylı)
2. Betonarme
3. Sıhhi Tesisat (Aski onaylı) - Yangın Söndürme (İtfaiye onaylı)
4. Elektrik (BEDAŞ onaylı) - Yangın Algılama (İtfaiye onaylı)
5. Telekom, Doğalgaz, Kalorifer ve Çevre Projesi
6. Jeolojik Rapor
7. Isı Yalıtım Raporu
8. Proje Müelliflerinin Oda sicil durum belgesi
9. Sığınak Raporu (Yapı Denetim Kuruluşundan)
10. Emlak Vergi Beyan Değeri (Yenimahalle Belediyesi Emlak Servisinden)
11. Mal sahibi - Müteahhit - Proje Müellifleri - Yapı Denetçilerinin T.C. Kimlik Fotokopileri
12. Bağımsız Bölüm Listesi (Noter Tasdikli)


YAPI DENETİM KURULUŞU İLE İLGİLİ EVRAKLAR

1. Yapı Denetim Firması İzin Belgesi Noter Tasdikli Sureti
2. Bakanlıkça Tasdikli Bilgi Formu (Aslı)
3. Yapı Denetim Firması ile Yapı Sahibi arasında yapılan Sözleşme
4. Yapı Denetim Sözleşmesinin Damga vergisinin yatırıldığına dair Makbuz Fot. ve ya defter numarası kaşesi
5. Yapı Denetim Firması’nın yapı denetimini üstlendiğine dair Taahhütname
6. Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi ve yardımcı kontrol elemanlarının İkametgah Belgeleri
7. Ankara Valiliği Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Ziraat Bankası Merkez Şubesi hesabı, Yapı Denetim Hizmet Bedelinin ilk taksitinin yatırıldığına dair makbuzun aslı
8. Yapı Denetim Firmasının vergi Levhası Fotokopisi
9. Yapı Denetim İmza sirküler fot.
10. Proje Kontrol Formu
11. Mal Sahibi Yapının Müteahhitliğini üstlendiği takdirde
12. Ticaret Odası Belgesi – Müteahhit Yambis No(Çevre ve Şehir. Bakan.)
13. Vergi Mükellefi olduğuna dair belge

Yapının müteahhitliğini üstlendiğine dair taahhütname

 


İmar ve Altyapı Müdürlüğü
Sorularınız için bizi arayın

Tel: (312) 3855090 (1206)