Anasayfa ›› Kümelenme

Kümelenme

Kümelenme: Belirli bir coğrafi bölgede, belirli bir sektördeki değer zincirinde yer alan firmaların, destekleyici kuruluşların ve araştırma kurumlarının ortak akıl ile belirledikleri hedeflere ulaşmak için yaptıkları sürdürülebilir örgütlü faaliyetlerdir. Kümelenme Yaklaşımı, bölgesel gelişme politika aracı olarak, bölgelerin rekabet avantajına sahip oldukları sektörleri ön plana çıkarmayı ve bu sektörlerdeki rekabetçiliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Kümelenmeler pek çok kamu desteğinden yararlanabilmektedirler. Bu desteklerin en başında küme üyesi firmaları uluslararası pazarlarda destekleyen T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan UR-GE destekleri gelmektedir.  

7 sektörel Kümelenmeye ev sahipliği yapan OSTİM, kümelenmenin Türkiye'deki öncülerindendir.
OSTİM’de İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM), OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS), OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi ve Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi faaliyet göstermektedir.

OSTİM kümelenmeleri, 20’nin üzerinde UR-GE Projesini başarıyla tamamlamış yeni projelerle de çalışmalarına devam etmektedirler.

OSTİM ayrıca, Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu’nun kuruluşuna da öncülük ederek Türkiye’deki kümeler ve küme girişimleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanması hedeflemektedir.

AKİP aşağıda belirtilen ileri hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir;

  • Bölgesel kalkınma modeli olan kümelenme çalışmaları hakkında farkındalık yaratmak, bu çalışmaları Türkiye’de yaygınlaştırmak ve geliştirmek,
  • Merkezi otoriteler, yerel otoriteler ve üniversiteler ile ilişkilerin geliştirilmesine destek vermek,
  • Kümeler ve küme girişimleri arasında koordinasyonu sağlamak, bilgi ve deneyimleri paylaşmak ve yeni kümelerin gelişimini teşvik etmek ve bu kümelere destek olmak,
  • Kümeler arası işbirliklerini, iş ortaklıklarını artırmak, ortak projeleri geliştirmek, sunmak ve yürütmek,
  • Uluslararası işbirliği ağı ve platformlarında etkin yer almak ve kümelerin uluslararası tanıtımını yaparak küresel değer ve tedarik zincirlerine eklenmesini sağlamak,
  • Ulusal kümelenme politikası ile destek modellerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına katkı vermek.