Anasayfa ›› Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Ofisi

Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Ofisi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi için doğaya, doğadaki tüm kaynaklara ve çevresel düzene uygun biçimde gelişmek, enerji verimliliğini arttırmak ve doğal kaynakların sürdürülebilmesine olan ihtiyacın farkındalığı bir sanayi felsefesi niteliği taşımaktadır. Bu başlıklar altında, profesyonel stratejiler belirlemek, bu stratejileri uygulamak, ülkemiz kalkınmasına ve gelecek misyonuna katkı sağlamak için ‘’Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Ofisi’’ kurulmuştur.

Doğaya rağmen değil, doğaya tamamen entegre olmuş bir sanayi modelini ortaya çıkarmak amacıyla OSTİM’deki sanayi kuruluşlarını, en doğru modelde doğaya entegre etmek, sanayiyi yenilenebilir doğal kaynak döngüsüne tamamen gömülü biçimde kurgulamak ve bu döngünün içinde sürekli iyileştirmek için  firmalarımıza hizmet vermekteyiz.

Hizmetlerimiz

  • Yeşil Dönüşüm Danışmanlığı
  • Avrupa Yeşil Mutabakatı Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri
  • Karbon ve Su Ayak İzi ile İlgili Rehber Dokümantasyon
  • Kurumsal Sürdürülebilirlik Hedefleri Oluşturma
  • Sürdürülebilir Sanayi Stratejileri Geliştirme ve Uygulama

Yeşil Dönüşüm nedir?

Temelde iklim değişikliği ve kaynakların verimli kullanımı için geliştirilmiş bu kavram hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliği kapsamaktadır. Bu noktada sanayinin doğaya, doğadaki tüm kaynaklara ve çevresel düzene uygun biçimde gelişmesi her zaman birinci önceliğimiz olmalıdır. Yenilenebilir ve temiz enerjiyi verimli bir şekilde kullanabildiğimizde, gün ışığından en yüksek oranda yararlandığımızda, ısı ve elektrik ihtiyacını optimum olarak sağladığımızda sanayide yeşil dönüşüm gerçekleşmiş olacaktır.

Sürdürülebilirlik nedir?

Sürdürülebilirlik üretim ve çeşitliliği sağlarken insan hayatının daimi olmasını ifade etmektedir. Sürdürülebilir çevre anlayışı, mevcut kaynakların sınırsız olmadığı ilkesini merkezine koymakta ve üretim için harcanan ham maddenin, ihtiyaçlar doğrultusunda azami şekilde kullanımını hedeflemektedir. Bu çerçevede dünya düzenini ve canlı yaşamını sürdürebilmek için, doğal kaynakların etkin kullanımı hayati önem taşımaktadır.

Devam Eden Çalışmalar

Ofisimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Dünya Bankası Finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi kapsamında 4 adet projeyi yürütmektedir. Bunlar; Güneş Enerji Santrali, Sokak Aydınlatmalarının LED Teknolojisine Dönüşümü, Trafo ve Dağıtım Merkezleri Arası Fiber Haberleşme Alt Yapısı ve OSTİM Dijital Dönüşüm Merkezi projeleridir. Tüm bu projelerde amaç, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirliğin temel başlığı olan enerji verimliliğini sağlamaktır. Böylece, milli ihtiyaçların karşılanmasında bir çözüm merkezi olarak uluslararası marka değerine sahip bölgemizde, hem hizmet sağlayıcılığımızı güçlendirmiş hem de sanayicimizi gelecek piyasa şartlarına hazırlamış olacağız.