Öneri İstek Formu
Öneri İstek Formu

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi
17 ana sektör 139 işkolu 6500'den fazla işletme 65.000 çalışan

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Hizmetleri

"Tek durak ofis"

OSTİM, 1997 yılında OSB statüsü kazanmıştır. OSB Müdürlüğü Bölgenin, tüm altyapı ve üstyapı hizmetlerini gerçekleştirmekte, bölge firmalarının rekabet gücünü arttırıcı faaliyetlerde bulunmaktadır Bu kapsamda tüm hizmetlerini tek bir merkezden sunmaktadır.

İncele
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Hizmetleri

Devlet Destekleri ve Teşvikleri için tıklayınız

Detaylı Bilgi

Haberler

Diğer Haberler

Duyurular

OSTİM Dış Ticaret İstihbarat Merkezi

Rotanız İhracat Pusulanız OSTİM DTİM

Dünya ticaretinde rekabetin her geçen gün artması, ihracatçılarımızın doğru zamanda doğru hamleler yapmasını gerekli kılıyor. Dış ticarette doğru müşteri bilgisine ulaşılmasını sağlayan dış ticaret istihbaratının önemi ortaya çıkıyor. Firmalarının uluslararası pazarlarda rekabetçiliğini artıracak yenilikçi stratejiler geliştiren OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, stratejileri uygulamak ve firmalara destek olma hedefiyle Dış Ticaret İstihbarat Merkezi’ni (DTİM) faaliyete aldı. Merkez, OSTİM’li işletmelerin küresel pazardaki rekabet ortamında daha güçlü yer almasını sağlayacak.

Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü çatısı altında hayata geçirilen OSTİM DTİM, işletmelerin yurt dışı pazarlarda rekabetçi konuma yükselmeleri, zamanında, doğru ve sağlam pozisyon almaları için çalışarak, firmaları sistemli şekilde küresel pazarlara açmayı planlıyor.

Dış Ticaret Günlüğü

Dış Ticaret İstihbarat Merkezi
OSTİM Dış Ticaret İstihbarat Merkezi

Yeşil Dönüşüm, Sürdürülebilirlik ve Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğü

OSTİM, üye firmalarının dijital gelişimini teşvik etmek, dijital üretim modeline geçişini kolaylaştırmak ve firmaların dijital dönüşüm süreçlerinde destek sağlamak amacıyla Dijital Dönüşüm Ofisi’ni kurdu. Dijitalleşme sürecinde bölge ekosistemindeki imalatçı firmaların dijital dönüşüm uygulamalarının koordinasyonu ve firmaya özel yol haritasının belirlenmesi konusunda destek veriyoruz. 

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi için doğaya, doğadaki tüm kaynaklara ve çevresel düzene uygun biçimde gelişmek, enerji verimliliğini arttırmak ve doğal kaynakların sürdürülebilmesine olan ihtiyacın farkındalığı bir sanayi felsefesi niteliği taşımaktadır. Bu başlıklar altında, profesyonel stratejiler belirlemek, bu stratejileri uygulamak, ülkemiz kalkınmasına ve gelecek misyonuna katkı sağlamak için Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Ofisi kurulmuştur.

Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Ofisi

Dijital Dönüşüm Ofisi
Yeşil Dönüşüm, Sürdürülebilirlik ve Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğü

OSTİM Enerji Yönetimi

OSTİM OSB Enerji Yönetim Birimi teknik personelleri ve ekipmanları ile birlikte  yıllık toplam enerji tüketimi 1.000 TEP’ten az olan endüstriyel işletmelerde enerji yönetimi uygulamalarının yerine getirilmesine yardımcı olmaktadır. Enerji verimliliği konusunda bilgilendirme, bilinçlendirme ve örnek uygulama gibi çalışmalar yapmak ta olup ayrıca Bölge Müdürlüğümüz tarafından veya onun adına yürütülen enerji üretim, iletim veya dağıtım faaliyetleri kapsamında, enerji yönetim çalışmaları yapmaktadır.

 

Lisanssız GES Başvuru

Enerji Verimliliği Etüt Çalışması Başvurusu
OSTİM Enerji Yönetimi

OSTİM İstihdam Ofisi: İş arayanların ve işverenlerin buluşma noktası

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi; nüfusu  Başkent Ankara'da, 6.500’den fazla firma 65.000’den fazla istihdam kapasitesi ile en önemli üretim merkezlerinden birisidir. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi aracılığı ile iş arayanların doğru işle buluşturulması, işverenlerin nitelikli iş gücünü temin edebilmesi amacıyla OSTİM İstihdam Ofisi kurulmuştur. OSTİM İstihdam Ofisi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yetkisiyle verilen 10.07.2017 tarih ve 32 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir. www.ostimistihdamofisi.com’da tüm hizmetler ücretsizdir ve portal, firmalara nitelikli işgücüne ulaşabilmeleri amacıyla sınırsız ilan hakkı sunmaktadır.

İncele
OSTİM İstihdam Ofisi: İş arayanların ve işverenlerin buluşma noktası

OSTİM
Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi
Ekosistemi

Sektörel ve Bölgesel Kalkınma Projeleri

Sektörel Rekabet Analiziyle başlatılan çalışmalar ve özellikle bölgesel kalkınma modeli olarak dünyada gösterdiği başarı değerlendirilerek rekabet gücü yüksek sektörlerde kümelenme projeleri hayata geçirilmiştir. Türkiye'nin kümelenme faaliyeti alanında en çok girişimi olan bölgesi olarak dikkat çeken OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde; iş ve inşaat makineleri, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri, savunma ve havacılık, kauçuk teknolojileri, raylı sistemler, medikal ve haberleşme teknolojileri sektörlerinde 7 farklı küme ile ülke ihtiyaçlarına yerli-milli çözümler için çalışılmaktadır.

OSTİM Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Büyüme ve katma değer üretme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapma stratejisi ile kurulan fon girişim ekosistemine katkı sağlamayı amaç edinirken Ankara ve OSTİM ekosistemine odaklanmayı amaçlamaktadır. Teknoloji yoğun şirketlere odaklanacak olan fon, OSTİM’in sahip olduğu ekosistemin gücüyle, KOBİ’lerin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak teknoloji şirketlerini desteklerken bir yandan da yatırım yaptığı girişimler eliyle OSTİM ekosistemindeki KOBİ'lerin yeni çağa uyum sağlama yolunda destekçisi olacaktır.

Siteye Git
OSTİM Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Yerli ve milli üretim anlayışıyla OSTİM bölgesel bir kalkınma modeli

Çok farklı disiplinlerde esnek üretim yeteneği, planlama, ar-ge, tasarım ve mühendislik deneyimi ile işletmeler, ihtiyaçlar çerçevesinde planlı programlı olarak kurulmuş profesyonel destek kuruluşları, uzmanlaşmış çözüm ortakları ve müzakereci katılıma açık yönetişim anlayışıyla OSTİM; BÖLGESEL BİR KALKINMA MODELİ. Organize Sanayi Ankara denilince ilk akla gelen sanayi bölgesi olan OSTİM, Türkiye’de başarısını kanıtlayan ve uluslar arası alanda örnek gösterilen Bölgesel Kalkınma Modeli için, tarih ve coğrafyamızın verdiği sorumlulukla, Ortadoğu, Afrika, Orta Asya ve Balkanlar başta olmak üzere tüm dünyada bilgi ve tecrübelerini paylaşarak tarihi bir misyonu da üstleniyor...

İncele
Yerli ve milli üretim anlayışıyla OSTİM bölgesel bir kalkınma modeli